Sångundervisning


Med erfarenheter från sin egen långa och breda sångkarriär parat med ett stort intresse för pedagogik driver Johan sedan många år en egen undervisningsverksamhet. 


I studion i Skärmarbrink
I studion i Skärmarbrink

Sånglektioner - privat sångundervisning.

Hur vill du utveckla din röst och vad har du för mål med din sång? Till studion i södra Stockholm välkomnas alla röstlägen i alla stadier av utveckling. 

Jag jobbar företrädesvis med klassisk sångteknik och strävar efter ett sunt sångsätt som låter vackert och öppnar för musikaliskt uttryck. Arbetet följer en  linje från det grundläggande mot det mer avancerade med lättfattliga övningar. Du ska förstå hur din röst fungerar och kunna öva hemma mellan lektionerna.

Frånsett det rent sångtekniska är det viktigt och inspirerande att utveckla musikalisk uttryck, stil och repertoar.

Välkommen till en provlektion!    Pris: normalt 600:- inkl. moms för 45 min. 

En selfie hos Boo kammarkör -22
En selfie hos Boo kammarkör -22

Körhelger - kördagar - ensemblecoach


På vilket sätt skulle just din kör eller ensemble vilja utvecklas? Ofta vill man förbättra omfång, klang samt förbättra förmågan att sjunga långa fraser och hålla ton. Man vill ibland utveckla det musikaliska uttrycket och hitta nya koncept för konserter.

Precis som i privatundervisningen vill jag jobba efter en linje där vi börjar med det grundläggande för att fortsätta mot det mer avancerade. Övningarna ska vara enkla och ha en direkt och hörbar effekt. 

Efter avslutad kurs ska man ha verktyg att fortsätta arbetet på egen hand. Till hjälp kan vi tillsammans ta fram dokument och videomaterial.

Att se sin roll som konstnär i en ensemble är inspirerande och mina kurser innehållergärna moment av textanalys och musikaliskt gestaltning. 

Pris: tag kontakt för info!

Exempel på ensembler jag jobbat med: Brännkyrka motettkör, Adolf Fredrik musikklassers föräldrakör,  Boo kammarkör i Stockholm, Luleå kammarkör, Mora kammarkör, Musikentherna i Timrå, The baroque conspiracy i Uppsala  och kvartetten Bel Canto i Luleå och många fler.

Sångkurs i Sundsvall -21
Sångkurs i Sundsvall -21

Kurser i sång - Masterclass


Jag håller återkommande sångkurser runt om i landet; i egen regi, i skolor eller församlingar. Kurserna sker ofta i masterclass-format där undervisningen sker öppet inför gruppen. Förutom ren röstteknik arbetar jag också med textanalys och musikalisk gestaltning. Kursen kan avslutas med en redovisning eller konsert.

Utifrån varje enskild elevs förutsättning vill jag hitta vägar att förbättra både sångteknik och sångligt uttryck samt stärka förmågan att arbeta vidare efter avslutad kurs.

Exempel på kurser: Sångkurser i Nacka, Masterclass på Framnäs folkhögskola i Piteå och Timrå församling, Kurs i musikalisk gestaltning vid Immanuelskyrkan i Stockholm. Sakral sång Kulturama i Stockholm

Sångkurs i Nacka, jan. -23
Sångkurs i Nacka, jan. -23