Sångundervisning


Med erfarenheter från sin egen långa och breda sångkarriär parat med ett stort intresse för pedagogik driver Johan sedan många år en egen undervisningsverksamhet. 


I studion i Skärmarbrink
I studion i Skärmarbrink

Sånglektioner - privat sångundervisning.


Hur vill du utveckla din röst och vad har du för mål med din sång? Till studion i södra Stockholm välkomnas alla röstlägen i alla stadier av utveckling. 

Jag jobbar företrädesvis med klassisk sångteknik. Min undervisning är systematisk och grundlig och jag strävar efter ett naturligt, sunt sångsätt som både låter vackert och öppnar för musikaliskt uttryck. Övningar är klara och lättfattliga så att du enkelt kan arbeta själv mellan lektionerna - ibland med hjälp av video- eller ljudfiler. 

Frånsett det rent tekniska är det viktigt att gå vidare med musikalisk gestaltning och uttryck, stil och repertoarutveckling.

Välkommen till en provlektion!    Pris: normalt 600:- inkl. moms för 45 min. 

En selfie hos Boo kammarkör -22
En selfie hos Boo kammarkör -22

Körhelger - kördagar - ensemblecoach


På vilket sätt skulle just din kör eller ensemble vilja utvecklas? 

Ofta vill man förbättra körklang, dynamik och omfång. Vi hittar dit genom att arbeta med exempelvis andning, lyssning, tonbildning och text. Det är också viktigt och inspirerande att jobba med det rent konstnärliga i utryck och musikalisk gestaltning. 

Arbetet med mig brukar vara lustfyllt och lättsamt men ändå effektivt och målinriktat. Vi startar med det mest grundläggande och går mot det mer avancerade på ett sätt som möjliggör för alla att förstå vad som händer sångmässigt.

Ska sången låta annorlunda måste man ofta göra annorlunda! Vi kan utveckla uppsjungning och lämpliga övningar, se över instuderingsmetoder och kanske fundera över nya koncept för konserter. För mig är det viktigt att ensemblen efter kurs ska kunna jobba vidare på egen hand. Hjälp för detta kan sammanfattas i dokument och ljud/videofiler. 

Pris: tag kontakt för info!

Exempel på ensembler jag jobbat med: Brännkyrka motettkör, Boo kammarkör och Gröndal kyrkokör i Stockholm, Luleå kammarkör, Mora kammarkör, Musikentherna i Timrå, The baroque conspiracy i Uppsala  och kvartetten Bel Canto i Luleå och många fler.

Sångkurs i Sundsvall -21
Sångkurs i Sundsvall -21

Kurser i sång - Masterclass


Jag håller återkommande sångkurser runt om i landet; i egen regi, i skolor eller församlingar. Kurserna sker ofta i masterclass-format där undervisningen sker öppet inför gruppen. Förutom ren röstteknik arbetar jag också med textanalys och musikalisk gestaltning. Kursen kan avslutas med en redovisning eller konsert.

Utifrån varje enskild elevs förutsättning vill jag hitta vägar att förbättra både sångteknik och sångligt uttryck samt stärka förmågan att arbeta vidare efter avslutad kurs.

Exempel på kurser: Sångkurser i Nacka, Masterclass på Framnäs folkhögskola i Piteå och Timrå församling, Kurs i musikalisk gestaltning vid Immanuelskyrkan i Stockholm. Sakral sång Kulturama i Stockholm

Sångkurs i Nacka, jan. -23
Sångkurs i Nacka, jan. -23