Undervisning

                 

                            "Att undervisa i sång är minst lika roligt som att sjunga själv!" 


Som sångpedagog har Johan stor nytta av sin egen långa och breda erfarenhet som sångare. Som solist har han verkat på stora operascener i Europa till den minsta landsortskyrka och som ensemblesångare i Eric Ericsons kammarkör och Radiokören. Läs mer om Johan under "Sång"!


Johan i sin lokal i Skärmarbrink
Johan i sin lokal i Skärmarbrink

Privatlektioner i sång


Till studion i södra Stockholm välkomnas alla röstlägen i alla stadier av utveckling; solister, korister och ensemblesångare. 

Vi hittar ett sätt att strategiskt och grundligt arbeta mot ett naturligt och sunt sångsätt som låter vackert och är hållbart i längden. Övningar ska vara enkla och lättfattliga men effektiva. Vi arbetar också med sångligt uttryck, gestaltning och repertoar.s

Välkommen till en provlektion!

Körcoach i Luleå
Körcoach i Luleå

Kör- och ensemblecoach


För att stärka körklang och förmåga till musikaliskt uttryck utvecklar vi röst- och vokalteknik, lyssning och flexibilitet - eller annat som ensemblen önskar. Tillsammans med körledaren arbetar vi gemensamt eller stämvis med övningar och repertoar som passar ensemblen.

För att kursen ska ha effekt på sikt kan man utveckla uppsjungning, hitta övningar och nya  instuderingsmetoder. Musikalisk gestaltning samt utveckling av konsertform kan vara inspirerande och betydelsefulla för en ensemble.

En klassisk körhelg är ett effektivt sätt att arbeta men också under en kördag eller på ordinarie repetitionstid.

Exempel på ensembler jag jobbat med: Luleå kammarkör, The baroque conspiracy i Uppsala, Brännkyrka motettkör och Högalid vokalensemble i Stockhoklm  m.fl.

Masterclass på Framnäs folkhögskola
Masterclass på Framnäs folkhögskola

Kurser i sång - Masterclass


Jag håller återkommande sångkurser runt om i landet; i egen regi eller i skolor eller församlingar. Kurserna sker ofta i masterclass-format där undervisningen sker öppet inför gruppen. Förutom ren röstteknik arbetar man också med textanalys och musikalisk gestaltning  Kursen kan avslutas med en redovisning eller konsert.

Utifrån varje enskild elevs förutsättning vill jag stärka och förbättra sången samt hitta inspiration och förmåga att arbeta vidare efter avslutad kurs.

Exempel på kurser: Sångkurser i Nacka, Masterclass på Framnäs folkhögskola i Piteå, Kurs i musikalisk gestaltning vid Immanuelskyrkan i Stockholm. Sakral sång Kulturama i Stockholm

In English

Will be updated