Sångundervisning

                 

                            "Att undervisa i sång kan vara minst lika roligt som att sjunga själv!" 


Johan är en erfaren sångpedagog med en egen lång och bred karriär som opera- och konsertsångare. Hans erfarenhet som solist sträcker sig från stora operascener i Europa till minsta landsortskyrka samt som ensemblesångare i Eric Ericsons kammarkör och Radiokören. Johan driver sedan över ett decennium en egen undervisningsverksamhet.Johan i sin lokal i Skärmarbrink
Johan i sin lokal i Skärmarbrink

Privatlektioner i sång


Till studion i södra Stockholm välkomnas alla röstlägen i alla stadier av utveckling. Du kan vara solist, korist eller helt enkelt bara intresserad av din röst.

Jag jobbar företrädesvis med klassisk sångteknik. Strävar efter att arbeta grundligt och systematiskt  för ett naturligt, sunt sångsätt som låter vackert och är hållbart i längden. Övningar ska vara enkla och lättfattliga men effektiva. Din röst ska utvecklas i det sammanhang du använder den.

Frånsett det rent tekniska är det viktigt att också arbetar med sångligt uttryck och gestaltning. 

Välkommen till en provlektion!

Körcoach i Luleå
Körcoach i Luleå

Kör- och ensemblecoach


Jag arbetar ofta och gärna med ensembler och körer! Dessa önskar ofta att stärka sin körklang, höjd/lågd och förmåga till musikaliskt uttryck. Vi jobbar med att stärka vokalteknik, lyssning och flexibilitet Tillsammans med körledaren arbetar vi gemensamt eller stämvis med övningar och repertoar som passar ensemblen.

För större effekt på kan ensemblen utveckla sin uppsjungning, hitta övningar och ibland nya instuderingsmetoder. Att arbeta med musikalisk gestaltning och utveckling av konsertform brukar vara inspirerande och betydelsefullt för ensembler.

En klassisk körhelg är ett effektivt sätt att arbeta men också en kördag eller på ordinarie repetitionstid.

Exempel på ensembler jag jobbat med: Luleå kammarkör, The baroque conspiracy i Uppsala, Brännkyrka motettkör och Högalid vokalensemble i Stockhoklm  m.fl.

Masterclass på Framnäs folkhögskola
Masterclass på Framnäs folkhögskola

Kurser i sång - Masterclass


Jag håller återkommande sångkurser runt om i landet; i egen regi, i skolor eller församlingar. Kurserna sker ofta i masterclass-format där undervisningen sker öppet inför gruppen. Förutom ren röstteknik arbetar jag också med textanalys och musikalisk gestaltning  Kursen kan avslutas med en redovisning eller konsert.

Utifrån varje enskild elevs förutsättning vill jag hitta vägar att förbättra både sångteknik och sångligt uttryck samt stärka inspiration och förmåga att arbeta vidare efter avslutad kurs.

Exempel på kurser: Sångkurser i Nacka, Masterclass på Framnäs folkhögskola i Piteå, Kurs i musikalisk gestaltning vid Immanuelskyrkan i Stockholm. Sakral sång Kulturama i Stockholm

In English

Will be updated