Regi


Att skapa och ställa verk på scen har blivit en stor del Johans  gärning. Han arbetar ofta med sakrala verk som exempelvis Messias eller Johannespassionen där man istället för ett vanligt konsertframträdande gör en scenisk version, gärna med kyrkorummet som den naturliga scenen. Man kan också sätta ihop en föreställning med vokalmusik runt en idé eller ett tema. För att förstärka det sceniska använder man ljussättning, scenbygge, kostym, inslag av dans etc.


Repetitionsbild från Messias i Nederluleå kyrka
Repetitionsbild från Messias i Nederluleå kyrka


Exempel på regiuppdrag:

  • Eko genom seklerna - scenisk jubileumsföreställning- Bromma kyrka 850 år
  • Helaftons opera- och musicalcafé med Musikentherna, Timrå
  • Rigoletto - (regiassistent för Kasper Holten) Malmö opera
  • Körhappening, en scenisk föreställning med elever från estetiska programmet vid Björknäs gymnasium, Boden
  • Juloratoriet del I - III, Uppenbarelsekyrkan, Saltsjöbaden
  • Juloratoriet del IV - VI, Högalidskyrkan, Stockholm
  • Messias, Nederluleå kyrka, Luleå
  • Johannespassionen, Rättviks kyrka


Att göra ett sceniskt framförande är mer komplext och tidskrävande än en ren konsert men är i motsvarande grad mer intressant och inspirerande. Man måste tränga in i och förstå både musik och ord för att sedan i en gemensam process forma det man vill uttrycka och berätta med det sceniska.

Tag kontakt så berättar jag gärna mer!

Bild från Jubileumsförställningen i Bromma kyrka.
Bild från Jubileumsförställningen i Bromma kyrka.