Regi


Att skapa och ställa verk på scen har blivit en allt större del av min gärning. Det kan vara en opera men också annat verk där man istället för ett vanligt konsertframträdande vill göra en scenisk version. Jag jobbar ofta med sakrala verk som Messias eller Johannespassionen där man kan använda kyrkorummet som den naturliga scenen. Man kan också sätta ihop en föreställning med blandad vokalmusik runt en idé eller ett tema. För att förstärka det sceniska kan man använda ljussättning, scenbygge, kostym, inslag av dans e.t.c.


Repetitionsbild från Messias i Nederluleå kyrka
Repetitionsbild från Messias i Nederluleå kyrka


Exempel på regiuppdrag:

  • Eko genom seklerna - scenisk jubileumsföreställning- Bromma kyrka 850 år
  • Johannespassionen, Uppenbarelskyrkan i Saltsjöbaden
  • Helaftons opera- och musicalcafé med Musikentherna, Timrå
  • Rigoletto - (regiassistent för Kasper Holten) Malmö opera
  • Körhappening, en scenisk föreställning med elever från estetiska programmet vid Björknäs gymnasium, Boden
  • Juloratoriet del I - III, Uppenbarelsekyrkan, Saltsjöbaden
  • Juloratoriet del IV - VI, Högalidskyrkan, Stockholm
  • Messias, Nederluleå kyrka, Luleå
  • Johannespassionen, Rättviks kyrka


Att göra ett sceniskt framförande är mer komplext och tidskrävande än en ren konsert men är i motsvarande grad mer intressant och inspirerande. Man måste studera och förstå både musik och ord för att sedan i en gemensam process forma det man vill uttrycka och berätta på scen. Detta arbete spiller sedan över när man återgår till vanliga konserter.


Tag kontakt så berättar jag gärna mer!

Bild från Jubileumsförställningen i Bromma kyrka.
Bild från Jubileumsförställningen i Bromma kyrka.
Repetitionsbild Johannespassionen i Saltsjöbaden
Repetitionsbild Johannespassionen i Saltsjöbaden