Ställa på scen

När man vill jobba sceniskt behöver man inte nödvändigtvis utgå från en opera. Det går lika bra att göra en scenisk version av exempelvis ett sakralt verk som Messias eller Johannespassionen, med kyrkorummet som den naturliga scenen. Man kan också skapa en scenisk körkonsert byggd på helt vanlig vokalmusik, eventuellt blandat med solistiska och instrumentala inslag. Föreställningen kan kretsa runt en handling eller så låter man det sceniska vara en förstärkning av musiken. Man kan arbeta med olika grader av "sceniskhet" för att få en version som passar dina förutsättningar. Om man har möjlighet kan man förstärka det sceniska uttrycket med ljussättning, scenbygge, kostym, inslag av dans e.t.c.


Repetitionsbild från Messias i Nederluleå kyrka
Repetitionsbild från Messias i Nederluleå kyrka


Exempel på regiuppdrag:

  • Eko genom seklerna - scenisk jubileumsföreställning- Bromma kyrka 850 år
  • Johannespassionen, Uppenbarelskyrkan i Saltsjöbaden
  • Opera- och musicalcafé med Musikentherna, Timrå
  • Rigoletto - (regiassistent för Kasper Holten) Malmö opera
  • Körhappening, en scenisk föreställning med elever från estetiska programmet vid Björknäs gymnasium, Boden
  • Juloratoriet del I - III, Uppenbarelsekyrkan, Saltsjöbaden
  • Juloratoriet del IV - VI, Högalidskyrkan, Stockholm
  • Messias, Nederluleå kyrka, Luleå
  • Johannespassionen, Rättviks kyrka


Att göra ett sceniskt framförande är mer komplext och tidskrävande än en ren konsert. Man behöver studera och förstå både musik och ord för att sedan i en gemensam process tillsammans med regissören forma det man vill uttrycka på scen. Detta arbete brukar uppfattas som väldigt inspirerande och spiller ofta över på den vanliga konsertverksamheten.


Tag kontakt så berättar jag gärna mer!Bild från Jubileumsförställningen i Bromma kyrka.
Bild från Jubileumsförställningen i Bromma kyrka.
Repetitionsbild Johannespassionen i Saltsjöbaden
Repetitionsbild Johannespassionen i Saltsjöbaden